• Kinh doanh
         0918.26.11.44
 • Motor giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0987.246.757
 • Động cơ điện Chat zalo
 • Kinh doanh
         0941.976.189
 • Hộp số giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0949.380.913
 • Đầu giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0923.886.133
Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc 20572 4.9 3890 Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc
Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc
RV Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Công suất: 5.5KW
Tỉ số truyền: 20:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Tỉ số truyền: 20:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55" /> Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc 4.9 3890
20572 Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Công suất: 5.5KW
Tỉ số truyền: 20:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc" 4.9 3890 Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc" 4.9 3890 Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc 4.9 3890 4.9 3890
0,00 USD Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 PM InStock

Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc

Mã sản phẩm:  RV

Catalogues
7 5hp 20 details