• Kinh doanh
         0918.26.11.44
 • Motor giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0987.246.757
 • Động cơ điện Chat zalo
 • Kinh doanh
         0941.976.189
 • Hộp số giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0949.380.913
 • Đầu giảm tốc Chat zalo
 • Kinh doanh
         0923.886.133
Motor giảm tốc cốt âm vuông góc Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 15537 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc Motor giảm tốc cốt âm vuông góc Motor giảm tốc cốt âm vuông góc
Motor giảm tốc cốt âm vuông góc
RV Motor giảm tốc cốt âm vuông góc Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55" /> Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 4.9 3890
15537 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc Motor giảm tốc cốt âm vuông góc Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc cốt âm vuông góc" 4.9 3890 Đăng ngày 07-11-2016 04:39:00 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc cốt âm vuông góc" 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 4.9 3890 4.9 3890
0,00 USD Đăng ngày 07-11-2016 04:39:00 PM InStock

Motor giảm tốc cốt âm vuông góc

Mã sản phẩm:  RV

Catalogues
mnrv motor catalogues